Portal
Covid
16 mrt. 2020

DCspine COVID-19 statement

De impact van de verspreiding van het coronavirus (hierna: COVID-19) wordt snel groter. DCspine heeft als beheerder van belangrijke digitale infrastructuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontwrichting van de economie en samenleving ten gevolge hiervan te beperken. 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

De impact van de verspreiding van het coronavirus (hierna: COVID-19) wordt snel groter. DCspine heeft als beheerder van belangrijke digitale infrastructuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontwrichting van de economie en samenleving ten gevolge hiervan te beperken. Hiertoe hanteren wij protocollen gericht op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en relaties, alsmede op de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten. Deze protocollen zijn vastgelegd in een continuïteitsplan.

Mitigatie risico’s dienstverlening

Verhelpen storingen

Onze connectiviteitsdienstverlening draait zo goed als autonoom, mits er geen storingen zijn. Ons bedrijfscontinuïteitsplan is er daarom op gericht om bij verminderde beschikbaarheid van medewerkers, onze mensen en middelen te richten op het snel oplossen van storingen en het informeren van onze klanten. Hiertoe worden deze middelen dan onttrokken aan activiteiten op het gebied van het opleveren van diensten (met name poorten), uitbreiding van het netwerk, ontwikkeling van onze dienstverlening en commerciële activiteiten, die normaliter het grootste deel van ons werk betreffen.

Voorraden

Ten aanzien van voorraden geldt dat wij in nauwe afstemming met onze leveranciers tekorten proberen te voorkomen door additionele afspraken en eventuele aanschaf van extra voorraden. Met leveranciers van bedrijfskritische middelen worden afspraken gemaakt om de voorraden voor DCspine zeker te stellen.

Netwerkcapaciteit

Risico’s op verminderde beschikbaarheid van bandbreedte zijn niet aan de orde. Onze backbone heeft voldoende capaciteit om grote pieken in gebruik, bijvoorbeeld door groei van het aantal thuiswerkers, op te vangen. Hoge bandbreedteverbindingen en solide cloudoplossingen zijn onze core business en wij zijn er trots op dat wij hiermee onze bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de economische en maatschappelijke schade als gevolg van COVID-19.

Besmetting medewerkers en relaties

Om te voorkomen dat medewerkers met vergelijkbare bedrijfskritische expertise op hetzelfde moment ziek worden, hebben wij alle afdelingen gesplitst in een A- en B-team. Om de week werkt een van deze teams volledig thuis. Van het andere team werkt iedereen thuis van wie de aard van het werk dit toelaat. Alle medewerkers beschikken over alle benodigde faciliteiten voor thuiswerken. Deze faciliteiten, waaronder een (VPN-)verbinding en randapparatuur voldoen aan de eisen om grote aantallen medewerkers tegelijk vanuit huis te laten werken.

Gedurende de periode waarin COVID-19 zich snel verspreidt, ontvangen wij geen bezoekers op onze kantoorlocatie en bezoeken onze medewerkers ook geen meetings, congressen of andere bijeenkomsten. Alle afspraken worden uitgesteld of omgezet in online meetings.

Sluiting locatie

Bij besmetting van een medewerker op onze kantoorlocatie gaan wij over tot sluiting van de locatie voor een periode van twee tot vier dagen. Tijdens deze sluiting wordt de locatie schoongemaakt. De gevolgen van tijdelijke sluiting zijn beperkt vanwege de genoemde thuiswerkfaciliteiten.


Maatregelen bij hoog verzuim

Ons Continuïteitsplan voorziet in scenario’s waarin een oplopend aantal medewerkers op hetzelfde moment afwezig is. DCspine heeft back-up van medewerkers werkend voor andere Eurofiber Group onderdelen die de taken van DCspine medewerkers kunnen overnemen indien dit nodig is.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen